Notice and Takedown Beleid

Bij Usenetdeal ondersteunen we de vrijheid van meningsuiting van onze abonnees. We erkennen echter ook dat het internet voor illegale doeleinden kan worden gebruikt en anderen kan schaden. Als dienstverlener kunnen we alleen inhoud verwijderen die als beledigend, beledigend of inbreukmakend op het auteursrecht wordt beschouwd. Vanwege de enorme omvang van Usenet als platform is het niet haalbaar om preventief op dergelijke inhoud te handelen.
Om de kwaliteit en transparantie van onze diensten te behouden, hebben we een Notice & Takedown-procedure ontwikkeld voor de afhandeling van meldingen van beledigende of beledigende inhoud en inbreuk op het auteursrecht. Door deze procedure te schetsen, streven we ernaar het misbruik van het Notice & Takedown-proces te minimaliseren.

De Notice & Takedown-procedure is gebaseerd op de NTD-gedragscode. Voor meer informatie, bezoek: https://ecp.nl/publicatie/ntd-gedragscode-nl/

Meldingen van inbreuk op het auteursrecht of beledigende inhoud kunnen worden ingediend door een e-mail te sturen naar abuse@usenetdeal.com. De melding moet de volgende informatie bevatten:

  • Een duidelijke identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk dat is geschonden
  • Een duidelijke identificatie van het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt op het auteursrechtelijk beschermde werk en voldoende informatie om het op onze website te vinden
  • Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het materiaal niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet
  • Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving nauwkeurig is en, onder ede, dat u bevoegd bent namens de eigenaar van een exclusief recht dat vermeend wordt geschonden, op te treden
  • Uw contactgegevens, inclusief een e-mailadres en telefoonnummer
  • Een fysieke of elektronische handtekening van de auteursrechthebbende of een persoon die namens de eigenaar bevoegd is om op te treden
  • Om ervoor te zorgen dat we een melding correct kunnen verwerken, moet u alle bericht-ID’s van het beledigende artikel opnemen. In het geval van een multipart-binair zijn alle bericht-ID’s en hun verbinding vereist voor ons onderzoek.

Het is belangrijk op te merken dat het maken van een valse claim van inbreuk op het auteursrecht kan leiden tot aansprakelijkheid voor schadevergoeding. 

We kunnen de accounts van gebruikers die herhaaldelijk auteursrechtelijk beschermd materiaal van andere en/of ons schenden, blokkeren en verwijderen.